EM

 

วิธีขยายน้ำ EM สำหรับใช้ในการเกษตร

การทำฟาร์มเกษตรแบบปลอดสารพิษ หรือออร์แกนิคฟาร์มให้ได้ผลนั้น สิ่งที่จะใช้ไม่ได้เลยนั่นได้แก่ ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง ซึ่งสิ่งที่จะมาทดแทนเพื่อให้การทำเกษตรอินทรีย์ได้ผล คือจุลินทรีย์ ในบทความนี้ผมจะพู...

อ่านเพิ่มเติม
EM พระเอกตัวจริงของเกษตรอินทรีย์

EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาแนวคิด...

อ่านเพิ่มเติม