ไตรโคเดอร์มา

เชื้อราไตรโคเดอร์มา

 

ไตรโคเดอร์มา เชื้อราต้านเชื้อรา ที่คนปลูกพริกไทยควรรู้จัก

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในก้อนดิน อาศัยอยู่ในเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เติบใหญ่ได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายประเภท ทำเส้นใยสีขาวและกำเนิดส่ว...

อ่านเพิ่มเติม