เห็ด

 

เเจกฟรี ขั้นตอน “การขยายเชื้อเห็ด” ด้วยตัวเอง พร้อมวิธีการทำ

วิธีการเพาะเชื้อเห็ดฟางจากต้นกล้วย ในการเพาะเชื้อเห็ดทุกวิธี เชื้อเห็ดจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเพาะเห็ด มีเกษตรกรและชาวบ้านมากมายที่มีความสนใจจะเพาะเห็ดไว้บริโภคเอง หรือเพื่อสร้างรายได้เป็นอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม
วิธีเพาะเห็ดในโอ่ง ลงทุนน้อยไม่ต้องมีโรงเรือน

หลายปัจจัยที่ทำให้การทำเกษตรโดยทั่วไป ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการและใช้แนวคิดใหม่ๆ เศรษฐกิจพอเพียงแบบนอกกรอบ สืบเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคอย่างแรกคือ พื้นที่เพาะปลูก รายจ่ายในอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องซื้อหา รวม...

อ่านเพิ่มเติม