เลี้ยงหอยแครง

 

วิธีเพาะเลี้ยงหอยแครง สัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงง่าย ราคาดี

หอยแครง เป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป เนื่องจากมีรสชาติดี มีคุณค่าทางอาหารสูงไม่แพ้อาหารโปรตีนชนิดอื่นอาชีพการเลี้ยงหอยแครงในประเทศไทยได...

อ่านเพิ่มเติม