ปุ๋ย

 

วิธีทำปุ๋ยหมักในกะละมัง และในตะกร้า ไว้ใช้เอง

อันที่จริงการทำปุ๋ยหมักนั้น มีหลายวิธี หลายรูปแบบ ทั้งนี้ก็แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่แต่ละคนหาได้ในท้องถิ่นที่อยู่ของตัวเอง รวมถึงเรื่องความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่งด้วย

อ่านเพิ่มเติม