ปลูกแตงกวา

 

“ปลูกแตงกวาลอยฟ้า” แบบเล่นๆ แต่เห็นเงินจริง มีพื้นที่จำกัดปลูกได้สบาย

มีเรื่องราวของสวนแตงกวาลอยฟ้ามาฝากครับ เป็นการใช้งานพื้นที่ๆ มีอยู่จำกัดได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญ สร้างรายได้ให้เจ้าของได้ทุกวันอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม