ทำปุ๋ยหมัก

 

เทคนิคการทำปุ๋ยหมักมูลวัว หรือปุ๋ยคอกหมัก

สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำเกษตร นั่นก็คือ ปุ๋ย ต้องปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและจนส่งถึงมือผู้บริโภค ผลผลิตที่เราปลูก เราต้องทานได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม
วิธีทำปุ๋ยหมักในกะละมัง และในตะกร้า ไว้ใช้เอง

อันที่จริงการทำปุ๋ยหมักนั้น มีหลายวิธี หลายรูปแบบ ทั้งนี้ก็แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่แต่ละคนหาได้ในท้องถิ่นที่อยู่ของตัวเอง รวมถึงเรื่องความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่งด้วย

อ่านเพิ่มเติม