ทำปุ๋ยคอก

 

เทคนิคการทำปุ๋ยหมักมูลวัว หรือปุ๋ยคอกหมัก

สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำเกษตร นั่นก็คือ ปุ๋ย ต้องปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและจนส่งถึงมือผู้บริโภค ผลผลิตที่เราปลูก เราต้องทานได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม